Bài 5.5 trang 7 SBT hóa học 8

Giải bài 5.5 trang 7 sách bài tập hóa học 8. Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?

Quảng cáo

Đề bài

Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Nguyên tử khối Tại đây

Lời giải chi tiết

Khối lượng của hai nguyên tử magie bằng :

2 X 24 = 48 (đvC)

Số nguyên tử oxi nặng bằng hai nguyên tử magie là :

48 : 16 = 3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5: Nguyên tố hóa học
Gửi bài tập - Có ngay lời giải