Bài 56 trang 18 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 18 sách bài tập toán 7 tập 1. So sánh 99^20 ...

Quảng cáo

Đề bài

So sánh \({99^{20}}\) và \({9999^{10}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({\left( {{x^n}} \right)^m} = {x^{n.m}}\)

\(x < y \Rightarrow {x^m} < {y^m}\,\left( {x,y > 0;m \in\mathbb N} \right)\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& {99^{20}} = {\left( {{{99}^2}} \right)^{10}} = {9801^{10}} \cr 
& 9801 < 9999 \Rightarrow {9801^{10}} < {9999^{10}} \cr} \)

Vậy \({99^{20}} < {9999^{10}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close