Bài 5.5 trang 198 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 5.5 trang 198 sách bài tập đại số và giải tích 11. Chứng minh rằng hàm số...

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng hàm số

\(y = {\rm{sign}}x = \left\{ \matrix{
1,\,\,{\rm{ nếu }}\,\,x > 0{\rm{ }} \hfill \cr 
0,\,\,{\rm{ nếu }}\,\,x = 0 \hfill \cr 
- 1,\,\,{\rm{ nếu }}\,\,x < 0 \hfill \cr} \right.\) không có đạo hàm tại x = 0.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh hàm số không liên tục tại \(x=0\) và suy ra kết luận.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} 1 = 1\\\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} \left( { - 1} \right) =  - 1\\ \Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} f\left( x \right) \ne \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} f\left( x \right)\end{array}\)

Do đó không tồn tại \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f\left( x \right)\) nên hàm số không liên tục tại \(x = 0\).

Do đó không có đạo hàm tại \(x = 0\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài