Bài 55 trang 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 16 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E:

a) \({10^{ - 3}} = \)

A) \(10 - 3\)            B) \(\displaystyle {{10} \over 3}\)                C) \(\displaystyle{1 \over {{{10}^3}}}\)

D) \({\rm{}}{10^3}\)                  E) \({\rm{}} - {10^3}\) 

b) \(\displaystyle {10^3}{.10^{ - 7}} = \)

A) \({10^{10}}\)                 B) \({100^{ - 4}}\)           C) \({10^{ - 4}}\)

D) \({\rm{}}{20^{ - 4}}\)                E) \({\rm{}}{20^{10}}\)   

c) \(\displaystyle {{{2^3}} \over {{2^5}}}=\) 

A) \({\rm{}}{2^{ - 2}}\)                   B) \({2^2}\)                 C) \({1^{ - 2}}\)

D) \({\rm{}}{2^8}\)                     E) \({\rm{}}{2^{ - 8}}\)    

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\({x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)

\(\dfrac{1}{{{x^n}}} = {x^{ - n}}\,\left( {x \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

a) \({\rm{}}{10^{ - 3}} = \displaystyle {1 \over {{{10}^3}}}\). Vậy chọn đáp án C.

b) \({10^3}{.10^{ - 7}} ={10^{3 + \left( { - 7} \right)}}= {10^{ - 4}}\). Vậy chọn đáp án C.

c) \(\displaystyle {{{2^3}} \over {{2^5}}} =\dfrac{1}{{{2^2}}}= {2^{ - 2}}\). Vậy chọn đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close