Bài 55 trang 110 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 55 trang 110 sách bài tập toán 9.Mát – xcơ – va có vĩ độ là 56 độ Bắc. Tìm độ dài cung kinh tuyến từ Mát – xcơ – va đến Xích Đạo, biết rằng mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn lớn của Trái Đất, có độ dài khoảng 20 000km.

Quảng cáo

Đề bài

Mát – xcơ – va có vĩ độ là \(56^\circ\) Bắc. Tìm độ dài cung kinh tuyến từ Mát – xcơ – va đến Xích Đạo, biết rằng mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn lớn của Trái Đất, có độ dài khoảng \(20 000km.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Số đo của nửa đường tròn bằng \(180^o.\)

+) Trong đường tròn \(R,\) độ dài \(l\) của một cung \(n^\circ\) được tính theo công thức: \(l=\dfrac{\pi Rn}{180}.\)

Lời giải chi tiết

Ta có cung \(180^\circ\) (một nửa đường tròn lớn) có độ dài bằng \(20 000 km.\)

Độ dài của cung \(56^\circ\) là: \(l =\displaystyle{{20000.56} \over {180}} \approx 6222\) \((km)\)

Vậy Mát – xcơ – va cách xích đạo khoảng \(6222 km.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close