Bài 5.22 trang 164 SBT đại số 10

Giải bài 5.22 trang 164 sách bài tập đại số 10. Khảo sát...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Khảo sát ‘’ tuổi thọ của mỗi bóng đèn ( đợn vị là giờ ) ‘’ ở hai lô bóng đèn ( lô A và lô B ) , có kết quả sau đây :

  •  Ở lô A tính được : số trung bình  = 1200 giờ ; độ lệch chuẩn  = 272 giờ
  • Ở lô B tính được : số trung bình   = 1200 giờ ; độ lệch chuẩn   = 283 giờ

Câu nào trong các câu sau đây là đúng ?

A.Bóng đèn ở lô A có tuổi thọ cao hơn.

B.Bóng đèn ở lô B có tuổi thọ cao hơn.

C.Tuổi thọ  của các bóng đèn ở lô A đồng đều hơn .

D.Tuổi thọ  của các bóng đèn ở lô B đồng đều hơn .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh số trung bình và độ lệch chuẩn

Lời giải chi tiết

Ta có : trung bình A = trung bình B

           độ lệch chuẩn A < độ lệch chuẩn B

Từ đó suy ra : bóng đèn lô A và B có tuổi thọ ngang nhau, tuổi thọ bóng đèn lô A đồng đều hơn

Đáp án : C

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 5: Thống kê
Gửi bài tập - Có ngay lời giải