Bài 5.22 trang 164 SBT đại số 10

Giải bài 5.22 trang 164 sách bài tập đại số 10. Khảo sát...

Quảng cáo

Đề bài

Khảo sát ‘’ tuổi thọ của mỗi bóng đèn ( đợn vị là giờ ) ‘’ ở hai lô bóng đèn ( lô A và lô B ) , có kết quả sau đây :

  •  Ở lô A tính được : số trung bình  = 1200 giờ ; độ lệch chuẩn  = 272 giờ
  • Ở lô B tính được : số trung bình   = 1200 giờ ; độ lệch chuẩn   = 283 giờ

Câu nào trong các câu sau đây là đúng ?

A.Bóng đèn ở lô A có tuổi thọ cao hơn.

B.Bóng đèn ở lô B có tuổi thọ cao hơn.

C.Tuổi thọ  của các bóng đèn ở lô A đồng đều hơn .

D.Tuổi thọ  của các bóng đèn ở lô B đồng đều hơn .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh số trung bình và độ lệch chuẩn

Lời giải chi tiết

Ta có : trung bình A = trung bình B

           độ lệch chuẩn A < độ lệch chuẩn B

Từ đó suy ra : bóng đèn lô A và B có tuổi thọ ngang nhau, tuổi thọ bóng đèn lô A đồng đều hơn

Đáp án : C

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 5: Thống kê
Quảng cáo
list
close
Gửi bài