Bài 5.19 trang 163 SBT đại số 10

Giải bài 5.19 trang 163 sách bài tập đại số 10. Cho bảng phân bố tần số...

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng phân bố tần số

Khối lượng 30 quả trứng gà của một ổ trứng gà

Bảng 16

a) Tính số trung bình, số trung vị, mốt;

b) Hãy chọn giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho về quy mô và độ lớn;

c) Giả sử có rổ trứng gà thứ hai có \(\overline {{x_2}}  = 36,5\)g, \({s_2} = 10\)g, hãy xét xem trứng gà ở rổ nào có  khối lượng đều hơn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Sử dụng công thức tính số trung bình, số trung vị, mốt...

Lời giải chi tiết

a) Số trung bình cộng:

\(\overline x  = \) (25.3+30.5+35.10+40.6+45.4+50.2)/30 = 36,5 g

Số trung vị: \({M_e} = 35g;\)

Mốt: \({M_0} = 35g\)

b)Ta chọn số trung bình  = 36,5 g để làm giá trị đại diện cho các số liệu thống kê đã cho ở quy mô và độ lớn.

c) Phương sai:

Độ lệch chuẩn \({s_1} = \sqrt {s_1^2}  = 6,73\)

Rổ trứng thứ nhất và rổ trứng thứ hai có cùng đơn vị đo và \(\overline {{x_1}}  = \overline {{x_2}}  = 36,5g;{s_1} = 6,73g < 10g = {s_2}\). Suy ra trứng gà ở rổ thứ nhất đồng đều hơn.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 5: Thống kê
Quảng cáo
list
close
Gửi bài