Bài 5.21 trang 164 SBT đại số 10

Giải bài 5.21 trang 164 sách bài tập đại số 10. Dựa vào bảng 8...

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 8 cho ở bài tập số 5.5 của §1, hãy cho biết : bao nhiêu tỉnh, thành phố có ‘’ tỉ lệ các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2013 – 2014 ‘’ từ 30% đến 80% ?

A.14                                 B.19

C.36                                 D.21

Phương pháp giải - Xem chi tiết

80% là giá trị đại diện của lớp thứ năm – lớp [70 ; 90) ( của bảng 8 ), nên có thể xem các số liệu thống kê thuộc vào lớp thứ năm đều bằng 80%

Lời giải chi tiết

80% là giá trị đại diện của lớp thứ năm – lớp [70 ; 90) (của bảng 8), nên có thể xem các số liệu thống kê thuộc vào lớp thứ năm đều bằng 80%.

Suy ra : số các tỉnh, thành phố có ‘’ tỉ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2013 – 2014 ‘’ từ 30% đến 80% là :

 14 + 5 + 2 = 21 ( tỉnh, thành phố ).

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Ôn tập chương 5: Thống kê
Quảng cáo
list
close
Gửi bài