Bài 5.2 trang 6 SBT hóa học 8

Giải bài 5.2 trang 6 sách bài tập hóa học 8. Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:...

Đề bài

Cho biết sơ đồ nguyên tử của bốn nguyên tố như sau:

Hãy viết tên và kí hiệu của hóa học của mỗi nguyên tố ( xem bảng 1, phần phụ lục)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem bảng 1, phần phụ lục, trang 42 SGK hóa học 8

Lời giải chi tiết

Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5: Nguyên tố hóa học
Gửi bài