Bài 52 trang 109 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 52 trang 109 sách bài tập toán 9.Cho hai đường tròn có bán kính lần lượt là R = 1km và r = 1m. Nếu độ dài của mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm 1m thì bán kính của mỗi đường tròn tăng thêm bao nhiêu? Hãy giải thích.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai đường tròn có bán kính lần lượt là \(R = 1km\) và \(r = 1m.\) Nếu độ dài của mỗi đường tròn ấy đều tăng thêm \(1m\) thì bán kính của mỗi đường tròn tăng thêm bao nhiêu? Hãy giải thích.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: Độ dài \(C\) của một đường tròn bán kính \(R\) được tính theo công thức: \(C=2\pi R\)

Lời giải chi tiết

Gọi phần bán kính tăng thêm của đường tròn bán kính \(R\) là \(a,\) phần bán kính tăng thêm của đường tròn bán kính \(r\) là \(b.\) Khi bán kính mỗi đường tròn tăng thêm \(1m,\) ta có:

\(2\pi (R + a) = 2\pi R + 1 \Rightarrow 2\pi a = 1\)\( \Rightarrow a = \displaystyle{1 \over {2\pi }}(m)\)

\(2\pi (r + b) = 2\pi r + 1 \Rightarrow 2\pi b = 1\)\( \Rightarrow b = \displaystyle{1 \over {2\pi }}(m)\)

Vậy bán kính mỗi đường tròn đều tăng thêm \(\displaystyle {1 \over {2\pi }}(m)\).

Loigiaihay.com

 • Bài 53 trang 109 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 53 trang 109 sách bài tập toán 9. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp...

 • Bài 54 trang 110 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 54 trang 110 sách bài tập toán 9. Xích đạo là một đường tròn lớn của Trái Đất có độ dài khoảng 40 000km. Hãy tính bán kính của Trái Đất.

 • Bài 55 trang 110 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 55 trang 110 sách bài tập toán 9.Mát – xcơ – va có vĩ độ là 56 độ Bắc. Tìm độ dài cung kinh tuyến từ Mát – xcơ – va đến Xích Đạo, biết rằng mỗi kinh tuyến là một nửa đường tròn lớn của Trái Đất, có độ dài khoảng 20 000km.

 • Bài 56 trang 110 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 56 trang 110 sách bài tập toán 9. Hãy so sánh độ dài ba đường cong a, b, c trong hình 6...

 • Bài 57 trang 110 SBT toán 9 tập 2

  Giải bài 57 trang 110 sách bài tập toán 9. Các tam giác trong hai hính quả tim dưới đây (h.7 và h.8) đều là tam giác đều. Biết AB = CD = 8cm. Tính chu vi của mỗi hình quả tim.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close