Giải bài 51 trang 99 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho đoạn thẳng BC và điểm A nằm giữa hai điểm B, C. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Cho đoạn thẳng BC và điểm A nằm giữa hai điểm B, C. Khẳng định nào sau đây là đúng?

 

A. \(\overrightarrow {AC}  = \frac{{AC}}{{AB}}\overrightarrow {AB} \)

B. \(\overrightarrow {AC}  =  - \frac{{AC}}{{AB}}\overrightarrow {AB} \)

C. \(\overrightarrow {AC}  = \frac{{AB}}{{AC}}\overrightarrow {AB} \)

D. \(\overrightarrow {AC}  =  - \frac{{AB}}{{AC}}\overrightarrow {AB} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn độ dài AC theo AB và xác định hướng các vectơ tương ứng

Lời giải chi tiết

Ta có: \(AC = \frac{{AC}}{{AB}}.AB\) mà A nằm giữa CB nên \(\overrightarrow {AC}  =  - \frac{{AC}}{{AB}}.\overrightarrow {AB} \) 

Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close