Bài 51 trang 17 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 51 trang 17 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính: a) 120^3/40^3 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính:

LG a

\(\displaystyle {{{{120}^3}} \over {{{40}^3}}}\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \({\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{x^{n}}{y^{n}}\) (\(y \ne 0\)) 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {{{{120}^3}} \over {{{40}^3}}} = {\left( {{{120} \over {40}}} \right)^3} = {3^3} = 27\)  

LG b

\(\displaystyle {{{{390}^4}} \over {{{130}^4}}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \({\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{x^{n}}{y^{n}}\) (\(y \ne 0\)) 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {{{{390}^4}} \over {{{130}^4}}} = {\left( {{{390} \over {130}}} \right)^4} = {3^4} = 81\) 

LG c

\(\displaystyle {{{3^2}} \over {{{\left( {0,375} \right)}^2}}}\) 

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \({\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{x^{n}}{y^{n}}\) (\(y \ne 0\)) 

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle {{{3^2}} \over {{{\left( {0,375} \right)}^2}}} = {\left( {{3 \over {0,375}}} \right)^2} = {\left( {\frac{3}{{\dfrac{3}{8}}}} \right)^2}\)

\(\displaystyle ={\left( {3.\frac{8}{3}} \right)^2}= {8^2} = 64\). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close