Giải bài 50 trang 99 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho đoạn thẳng AB và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {AC}  = \frac{{AC}}{{AB}}\overrightarrow {AB} \)           

B. \(\overrightarrow {AC}  =  - \frac{{AC}}{{AB}}\overrightarrow {AB} \)

C. \(\overrightarrow {AC}  = \frac{{AB}}{{AC}}\overrightarrow {AB} \)

D. \(\overrightarrow {AC}  =  - \frac{{AB}}{{AC}}\overrightarrow {AB} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn độ dài AC theo AB và xác định hướng các vectơ tương ứng

Lời giải chi tiết

 

Ta có: \(AC = \frac{{AC}}{{AB}}.AB\) mà C nằm giữa A B nên \(\overrightarrow {AC}  = \frac{{AC}}{{AB}}.\overrightarrow {AB} \) 

 Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close