Bài 5 trang 18 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 18 sách bài tập Lịch sử 7. Thành tựu chính về chữ viết, văn học, nghệ thuật của Ân Độ thời phong kiến.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày một vài thành tựu chính về chữ viết, văn học, nghệ thuật của Ấn Độ thời phong kiến.

- Chữ viết:

- Văn học:

- Nghệ thuật:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến

Lời giải chi tiết

Một vài thành tựu chính về chữ viết, văn học, nghệ thuật của Ấn Độ thời phong kiến:

- Chữ viết ra đời sớm: chữ Phạn - nguồn gốc của chữ Hinđu.

- Tôn giáo: Đạo Bà-la-môn có bộ kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất; đạo Hin-đu tôn giáo phổ biến ở Ấn Độ hiện nay; sáng lập ra đạo Phật.

- Văn học Hin-đu: Có nhiều thể loại ảnh hưởng đến đời sống.

- Kiến trúc và điêu khắc chịu ảnh hưởng của tôn giáo.

Loigiaihay.com

 • Bài 4 trang 17 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch sử 7. Hoàn thành bảng thống kê các triều đại phong kiến Ân Độ dưới đây

 • Bài 3 trang 17 SBT sử 7

  Giải bài 3 trang 17 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp

 • Bài 2 trang 16 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Bài 1 trang 15 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close