Bài 1 trang 15 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Câu 1:

Đề bài:

Tên gọi Ấn Độ bắt nguồn từ tên của dòng sông

A. Hằng. 

B. Ấn.

C. Trường Giang.

D. Hoàng Hà.

Câu 2:

Đề bài:

Nhà nước Ma-ga-đa ở Ấn Độ được thống nhất có vai trò quan trọng của

A. sự truyền bá đạo Hin-đu.                        

B. sự truvền bá đạo Hồi.

C. sự ra đời và truyền bá của đạo Phật.      

D. công tác trị thuỷ sông Hằng.

Câu 3:

Đề bài:

Ấn Độ được thống nhất vào thời gian

A. 2500 năm TCN.

B. 1500 năm TCN.

C. cuối thế kỉ III TCN. 

D. đầu thế kỉ VI TCN.

Câu 4:

Đề bài:

Xã hội phong kiến Ấn Độ được hình thành dưới vương triều

A. Ma-ga-đa.

B. Gúp-ta.

C. Hồi giáo Đê-li.       

D. Mô-gôn.

Câu 5:

Đề bài:

Vương triều Gúp-ta là thời kì phát triển của miền Bắc Ấn Độ vì

A. kinh tế, xã hội và văn hoá đều có bước phát triển.

B. xã hội ổn định, đạo Phật phát triển.

C. có nhiều tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

D. hoạt động thương mại, giao lưu buôn bán với nhiều nước.

Câu 6:

Đề bài:

Ấn Độ dưới hai thời kì: Vương triều Hồi giáo Đê-li. Vương triều Mô-gôn có điểm chung nổi bật là

A. đất nước phát triển đến đỉnh cao.

B. đều do người Thổ Nhĩ Kì thống trị.

C. đều do người Mông Cổ thống trị.

D. là các vương triều ngoại tộc và theo đạo Hồi.

Câu 7:

Đề bài:

Kinh Vê-đa được viết bằng chữ Phạn là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của

A. đạo Phật.

B. đạo Hồi. 

C. đạo Bà-la-môn và đạo Hin-đu.

D. đạo Thiên Chúa.

Câu 8:

Đề bài:

Ấn Độ là quê hương của

A. đạo Phật.         B. đạo Hồi.     

C. đạo Ki-tô.        D. đạo Nho.

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những trang sử đầu tiên

Lời giải:

Tên gọi Ấn Độ bắt nguồn từ tên của dòng sông Ấn.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những trang sử đầu tiên

Lời giải:

Nhà nước Ma-ga-đa ở Ấn Độ được thống nhất có vai trò quan trọng của sự ra đời và truyền bá của đạo Phật.

Chọn: C

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 1. Những trang sử đầu tiên

Lời giải:

Ấn Độ được thống nhất vào thời gian đầu thế kỉ VI TCN.

Chọn: D

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 2. Ấn Độ thời phong kiến

Lời giải:

Xã hội phong kiến Ấn Độ được hình thành dưới vương triều Gúp-ta.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 2. Ấn Độ thời phong kiến

Lời giải:

Vương triều Gúp-ta là thời kì phát triển của miền Bắc Ấn Độ vì kinh tế, xã hội và văn hoá đều có bước phát triển.

Chọn: A

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 2. Ấn Độ thời phong kiến

Lời giải:

Ấn Độ dưới hai thời kì: Vương triều Hồi giáo Đê-li. Vương triều Mô-gôn có điểm chung nổi bật là là các vương triều ngoại tộc và theo đạo Hồi.

Chọn: D

Câu 7

Phương pháp: Xem lại mục 3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến

Lời giải:

Kinh Vê-đa được viết bằng chữ Phạn là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất của đạo Bà-la-môn và đạo Hin-đu.  

Chọn: C

Câu 8

Phương pháp: Xem lại mục 3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến

Lời giải:

Ấn Độ là quê hương của đạo Phật.

Chọn: A

Loigiaihay.com

 

 • Bài 2 trang 16 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

 • Bài 3 trang 17 SBT sử 7

  Giải bài 3 trang 17 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp

 • Bài 4 trang 17 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch sử 7. Hoàn thành bảng thống kê các triều đại phong kiến Ân Độ dưới đây

 • Bài 5 trang 18 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 18 sách bài tập Lịch sử 7. Thành tựu chính về chữ viết, văn học, nghệ thuật của Ân Độ thời phong kiến.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close