Bài 2 trang 16 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 16 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Đất nước Ấn Độ được hình thành trên cơ sở của sự liên kết giữa các tiếu vương quốc thành một nhà nước rộng lớn - nước Ma-ga-đa ở vùng hạ lưu sông Hằng.

2. ☐ Vương triều Gúp-ta là thời kì thống nhất, phục hưng và phát triển ở cả hai miền Bắc - Nam Ấn Độ về kinh tế - xã hội và văn hoá.

3. ☐ Vương triều Hồi giáo Đê-li tồn tại ở Ấn Độ trong các thế kỉ XII - XVI là do người Mông Cổ lập nên.

4. ☐ Ông vua kiệt xuất nhất của Vương triều Mô-gôn đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá Ân Độ.

5. ☐ Chữ Phạn là chữ viết riêng, là nguồn gốc của ngôn ngữ và chữ viết thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Những trang sử đầu tiên, mục 2. Ấn Độ thời phong kiến và mục 3. Văn hoá Ấn Độ thời phong kiến

Lời giải chi tiết

Đúng: 1, 4, 5

Sai: 2,3

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 17 SBT sử 7

  Giải bài 3 trang 17 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp

 • Bài 4 trang 17 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 17 sách bài tập Lịch sử 7. Hoàn thành bảng thống kê các triều đại phong kiến Ân Độ dưới đây

 • Bài 5 trang 18 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 18 sách bài tập Lịch sử 7. Thành tựu chính về chữ viết, văn học, nghệ thuật của Ân Độ thời phong kiến.

 • Bài 1 trang 15 SBT sử 7

  Giải bài tập 1 trang 15 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close