Giải bài 49 trang 99 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho \(\overrightarrow a \ne \overrightarrow 0 \). Khẳng định nào sau đây là sai?

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \). Khẳng định nào sau đây là sai?

A. \(\overrightarrow a \) và \(4\overrightarrow a \) cùng phương

B. \(\overrightarrow a \) và \( - 4\overrightarrow a \) cùng phương           

C. \(\overrightarrow a \) và \(4\overrightarrow a \) không cùng hướng

D. \(\overrightarrow a \) và \( - 4\overrightarrow a \) ngược hướng           

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với số k ≠ 0, nếu k > 0 thì \(\overrightarrow a \) và \(k\overrightarrow a \) cùng hướng, nếu k < 0 thì \(\overrightarrow a \) và \(k\overrightarrow a \) ngược hướng

Lời giải chi tiết

Ta có \(\overrightarrow a \) và \(4\overrightarrow a \) cùng hướng (4 < 0)

Chọn C

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close