Giải bài 47 trang 99 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho đoạn thẳng AB và O là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Cho đoạn thẳng ABO là trung điểm của AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {AB}  = 2\overrightarrow {OA} \)  

B. \(\overrightarrow {AB}  = 2\overrightarrow {OB} \)  

C. \(\overrightarrow {AB}  =  - 2\overrightarrow {OB} \)

D. \(\overrightarrow {AO}  = 2\overrightarrow {AB} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất trung điểm của đoạn thẳng: AB = 2AO = 2OB và xác định hướng các vectơ tương ứng

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\overrightarrow {AB}  = 2\overrightarrow {OB}  = 2\overrightarrow {AO} \) 

 Chọn B

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close