Bài 42 trang 45 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 42 trang 45 sách bài tập toán 7. Cho tam giác nhọn ABC. Tìm điểm D thuộc trung tuyến AM sao cho D cách đều hai cạnh của góc B.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác nhọn \(ABC.\) Tìm điểm \(D\) thuộc trung tuyến \(AM\) sao cho \(D\) cách đều hai cạnh của góc \(B.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó. 

Lời giải chi tiết

Vì điểm \(D\) cách đều hai cạnh của góc \(B\) nên \(D\) nằm trên đường phân giác của \(\widehat {ABC}\)

Mà \(D\) thuộc đường trung tuyến \(AM.\)

Vậy \(D\) là giao điểm của đường phân giác của \(\widehat {ABC}\) và đường trung tuyến \(AM.\)

Ta có hình vẽ:

Loigiaihay.com

 • Bài 43 trang 45 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 43 trang 45 sách bài tập toán 7. Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O. Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng AB và CD.

 • Bài 44 trang 45 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 44 trang 45 SBT toán 7. Để vẽ đường phân giác của góc xOy có đỉnh O nằm ngoài tờ giấy, bạn Minh đã vẽ các điểm A, B như trên hình sau. Đường thẳng AB có là đường phân giác của góc xOy hay không? Vì sao?

 • Bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 phần bài tập bổ sung trang 45, 46 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 phần bài tập bổ sung trang 45, 46 sách bài tập toán 7. Cho góc xOy bằng 60°, điểm M nằm trong góc đó và cùng cách Ox, Oy một khoảng bằng 2cm. Khi đó đoạn thẳng OM bằng...

 • Bài 41 trang 44 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 41 trang 44 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng hai đường phân giác của hai góc ngoài tại B và C và đường phân giác trong của góc A cùng đi qua một điểm.

 • Bài 40 trang 44 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 40 trang 44 sách bài tập toán 7. Hình 8 là thước có khoảng cách giữa hai lề song song với nhau bằng h. Để vẽ tia phân giác của góc xOy, ta áp một lề của thước vào cạnh Ox rồi kẻ đường thẳng a theo lề kia,...

Quảng cáo
close