Bài 41.7* Trang 57 SBT hóa học 8

Giải bài 41.7* Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200 g dung dịch bão hoà...

Quảng cáo

Đề bài

Có bao nhiêu gam NaNO3 sẽ tách ra khỏi 200 g dung dịch bão hoà NaNO3 ở 50°C, nếu dung dịch này được làm lạnh đến 20°C?

Biết : \({S_{NaN{O_3}({{50}^o}C)}} = 114g;{S_{NaN{O_3}({{20}^o}C)}} = 88g\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính khối lượng chất tan NaNO3 trong 200 g dung dịch ở 50°C

+) Tính khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch ở 25 °C.  Bằng cách đặt x là khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch. Biểu diễn khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch ở 25°C theo ẩn x.

+) Lập có phương trình đại số => x

Lời giải chi tiết

+) Tính khối lượng chất tan NaNO3 trong 200 g dung dịch ở 50°C

Trong 100 + 114 = 214 (g) dung dịch có hoà tan 114 g NaNO3. Vậy trong 200 g dung dịch có khối lượng chất tan là :

\(\dfrac{{200\times 114}}{{214}} \approx 106,54(g)NaN{O_3}\)

+) Tính khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch ở 25°C

+ Đặt x là khối lượng NaNO3 tách ra khỏi dung dịch, vậy khối lượng dung dịch NaNO3 là (200 - x) g. Khối lượng NaNO3 hoà tan trong (200 - x) g ở 25°C là (106,54 - x) g.

+ Theo đề bài : trong 100 + 88 = 188 (g) dung dịch ở 25 °C có hoà tan 88 g NaNO3. Vậy trong (200 - x) g dung dịch có hoà tan \(\dfrac{{88\times (200-x)}}{{188}}\) NaNO3.

+) Ta có phương trình đại số :

\(\dfrac{{88\times (200-x)}}{{188}}\)= 106,54 -  \(\to x \approx 24,29(g)\) NaNO3.

 Loigiaihay.com

 • Bài 41.6 Trang 57 SBT hóa học 8

  Giải bài 41.6 Trang 57 sách bài tập hóa học 8. Một dung dịch có chứa 26,5 g NaCl trong 75 g H2O ở 25°C...

 • Bài 41.5* Trang 56 SBT hóa học 8

  Giải bài 41.5* Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Biết độ tan của muối KCl ở 20°C là 34 g. Một dung dịch KCl ...

 • Bài 41.4 Trang 56 SBT hóa học 8

  Giải bài 41.4 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan trong 250 g nước ở 25°c. Biết độ tan của AgNO3 ở 25°c là 222 g.

 • Bài 41.3 Trang 56 SBT hóa học 8

  Giải bài 41.3 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750 g nước ở 25°C...

 • Bài 41.2 Trang 56 SBT hóa học 8

  Giải bài 41.2 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (hình 6.6, SGK),...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài