Bài 41.3 Trang 56 SBT hóa học 8

Giải bài 41.3 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750 g nước ở 25°C...

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng muối natri clorua NaCl có thể tan trong 750 g nước ở 25°C. Biết rằng ở nhiệt độ này độ tan của NaCl là 36,2 g.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Độ tan Tại đây để tính khối lượng muối natri clorua.

Lời giải chi tiết

Tính khối lượng NaCl:

100 g nước ở 25°C hoà tan tối đa được 36,2 g NaCl.

750 g nước ở 25°C hoà tan tối đa được :

\(\dfrac{{36,2 \times 750}}{{100}}= 271,5(g)NaCl\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài