Bài 41.2 Trang 56 SBT hóa học 8

Giải bài 41.2 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (hình 6.6, SGK),...

Quảng cáo

Đề bài

Căn cứ vào đồ thị về độ tan của chất khí trong nước (hình 6.6, SGK), hãy ước  lượng độ tan của các khí NO, O2 và Nở 20°C. Hãy cho biết có bao nhiêu  mililít những khí trên tan trong 1 lít nước. Biết rằng ở 20°c và 1 atm, 1 mol chất khí có thể tích là 24 lít và khối lượng riêng của nước là 1 g/ml.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Học sinh dựa vào đồ thị, xác định độ tan các chất tại 20°C.

+) Xem lại lí thuyết về Độ tan Tại đây để tính độ tan của các khí.

Lời giải chi tiết

Theo đồ thị về độ tan của chất khí trong nước :

\({S_{NO({{20}^o}C,1atm)}} \approx 0,0015g/100g{H_2}O\)

\({S_{{O_2}({{20}^o}C,1atm)}} \approx 0,0040g/100g{H_2}O\)

\({S_{{N_2}({{20}^o}C,1atm)}} \approx 0,0050g/100g{H_2}O\)

Chuyển đổi độ tan của các khí trên theo ml/1000 ml nước (20°c và 1 atm):

- Độ tan của khí NO :

\(\dfrac{{24000 \times 0,0015 \times 1000}}{{30 \times 100}} = 12(ml/1000ml{H_2}O)\)

 - Độ tan của khí oxi :

\(\dfrac{{24000 \times 0,0040 \times 1000}}{{32 \times 100}} = 30,000(ml/1000ml{H_2}O)\)

- Độ tan của khí nitơ :

\(\dfrac{{24000 \times 0,0050 \times 1000}}{{28 \times 100}} = 42,857(ml/1000ml{H_2}O)\)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài