Bài 41.4 Trang 56 SBT hóa học 8

Giải bài 41.4 Trang 56 sách bài tập hóa học 8. Tính khối lượng muối AgNO3 có thể tan trong 250 g nước ở 25°c. Biết độ tan của AgNO3 ở 25°c là 222 g.

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng muối AgNOcó thể tan trong 250 g nước ở 25°C. Biết độ tan của AgNO3 ở 25°C là 222 g.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Độ tan Tại đây để tính khối lượng muối AgNO

Lời giải chi tiết

100g nước ở 25°C hòa tan tối đa 222g AgNO3.

250g nước ở 25°C hòa tan tối đa được:

\(\dfrac{{250 \times 222}}{{100}}= 555(g)\) AgNO3.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài