Giải bài 41,42,43,44,45 trang 103,104 SBT Sinh học 10

Giải bài 41,42,43,44,45 trang 103,104 sách bài tập Sinh học 10: Trong quang hợp CO2 được sử dụng ở đâu và ở pha nào?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 41

41. Trong quang hợp CO2 được sử dụng ở đâu và ở pha nào?

A. Ở grana, pha sáng.

B. Ở stroma, pha sáng.

C. Ở grana, pha tối.

D. Ở stroma, pha tối.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải

Trong quang hợp CO2 được sử dụng ở stroma, pha tối.

Chọn D

Câu 42

42. Nguyên liệu của pha sáng là:

A. H2O, năng lượng ánh sáng.

B. CO2 H2O.

C. CO2 năng lượng ánh sáng.

D. Năng lượng ánh sáng, H2O, CO2.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải

Nguyên liệu của pha sáng là: H2O, năng lượng ánh sáng.

Chọn A

Câu 43

43. Sản phẩm của pha sáng quang hợp là:

A. NADP, FADH2 O2.

B. NADPH, ATP, O2.

C. NADPH2, FADH2.

D. NADH2 FADH2.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải

Sản phẩm của pha sáng quang hợp là: NADPH, ATP, O2.

Chọn B

Câu 44

44. Sản phẩm của pha tối quang hợp là:

A. Cacbohiđrat.

B. CO2, cacbohiđrat.

C. O2, H2O, cacbohiđrat.

D. H2O, cacbohiđrat.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải

Sản phẩm của pha tối quang hợp là: Cacbohiđrat.

Chọn A

Câu 45

45. Trong quang hợp, cây giải phóng ôxi vào không khí. Hãy cho biết ôxi được giải phóng từ phân tử nào sau đây :

A. H2O

B. ATP.

C. CO2.

D. C6H12O6

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải

Ôxi được giải phóng từ phân tử H2O.

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 94
Gửi bài