Giải bài 36,37,38,39,40 trang 102,103 SBT Sinh học 10

Giải bài 36,37,38,39,40 trang 102,103 sách bài tập Sinh học 10: Hô hấp của tế bào là quá trình

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 36

36. Hô hấp của tế bào là quá trình

A. dị hoá, chuyển năng lượng trong các, chất hữu cơ thành năng lượng trong ATP.

B. đồng hoá, chuyển năng lượng trong eác chất vô cơ thành năng lượng trong glucôzơ.

C. đồng hoá, chuyển năng lượng ánh sáng mặt trộri thành hoá năng ATP.

D. dị hoá, chuyển năng lượng trong các chất vô cơ thành, năng lượng trong ATP.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Khái niệm hô hấp tế bào

Lời giải

Hô hấp của tế bào là quá trình dị hoá, chuyển năng lượng trong các, chất hữu cơ thành năng lượng trong ATP.

Chọn A

Câu 37

37. Ở tế bào sinh vật nhân thực, nơi xảy ra của giai đoạn đường phân, chu trình Crep, chuỗi chuyền electrôn lần lượt là

A. bào tương → chất nền ti thể → màng trong ti thể.

B. chất nền ti thể → bào tương → màng trong ti thể.

C. màng trong ti thể → bào tương → chất nền ti thể.

D. bào tương → màng trong ti thể → bàọ tương.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải

Ở tế bào sinh vật nhân thực, nơi xảy ra của giai đoạn đường phân, chu trình Crep, chuỗi chuyền electrôn lần lượt là bào tương → chất nền ti thể → màng trong ti thể.

Chọn A

Câu 38

35. Bản chất của hô hấp tế bào là

A. một chuỗi các phản ứng ôxi hoá - khử.

B. một chuỗi các phản ứng thuỷ phân,

C. một chuỗi các phản ứng hoá hợp.

D. một chuỗi các phản ứng trao đổi.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Khái niệm hô hấp tế bào

Lời giải

Bản chất của hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá - khử.

Chọn A

Câu 39

39. Các sinh vật có khả năng quang hợp nằm ở mắt xích nào của chuỗi thức ăn?

A. Sinh vật sản xuất.

B. Sinh vật tiêu thụ bậc I.

C. Sinh vật phân giải.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải

Các sinh vật có khả năng quang hợp nằm ở nhóm Sinh vật sản xuất.

Chọn A

Câu 40

40. Tại sao trong lá cây diệp lục không bị phân hủy?

A. Diệp lục có khả năng di chuyển và có sắc tố phụ bảo vệ.

B. Diệp lục có khả năng phản xạ lại tia sáng mạnh.

C. Diệp lục có khả năng thay đổi cấu trúc phù hợp.

D. Tất cả các ý trên đều đúng.

Phương pháp:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải

Diệp lục có khả năng di chuyển và có sắc tố phụ bảo vệ nên nó không bị phân hủy trong lá cây

Chọn A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 94
Gửi bài