Bài 4 trang 56 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 56 sách bài tập Lịch sử 7. Điền thời gian diễn ra, kết quả các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền vào bảng thống kê dưới đây thời gian diễn ra, kết quả các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV.

Các cuộc kháng chiến

Thời gian

Kết quả

Cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo

 

 

Cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn lãnh đạo

 

 

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý

 

 

Cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ ba

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập, mục 3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn, bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)

Lời giải chi tiết

Các cuộc kháng chiến

Thời gian

Kết quả

 

Cuộc kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo

 

Năm 938

Quân Nam Hán vội rút về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi. Ngô Quyền lên làm vua lập ra nhà Ngô.

 

Cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn lãnh đạo

 

Năm 981

Quân Tống đại bại, tướng Hầu Nhân Bảo bị giết chết và nhiều tướng khác bị bắt sống.

 

 

Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý

 

Cuối năm 1077

- Lý Thường Kiệt cho quân bất ngờ tấn công vào doanh trại giặc, quân Tống bị tiêu diệt gần hết.

- Nhà Lý đề nghị giảng hòa, quân Tống rút về nước.

Cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên

Lần thứ nhất

Lần thứ hai

Lần thứ ba

 

1 - 1258

- Quân Mông Cổ thua trận phải rút chạy về nước. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.

 

5 - 1258

- Quân dân nhà Trần đánh tan hơn 50 vạn quân xâm lược Nguyên, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến lần thứ hai.

1287 - 1288

- Với chiến thắng Bạch Đằng, cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên kết thúc thắng lợi.

 

Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 57 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho đúng với các sự kiện lịch sử

 • Bài 6 trang 57 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 57 sách bài tập Lịch sử 7. Hệ thống hành chính nước ta từ thời Tiền Lê đến thời Trần

 • Bài 7 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Nguyên nhân thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của quân dân ta

 • Bài 8 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 8 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm

 • Bài 9 trang 58 SBT sử 7

  Giải bài tập 9 trang 58 sách bài tập Lịch sử 7. Tổ chức bộ máy quan lại thời Đinh-Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ có điểm gì giống và khác nhau

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close