Bài 4 trang 137 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 4 trang 137 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy chọn giá trị đúng của x trong các kết quả A, B, C, D (Xem hình 47, trong đó IK // EF) ...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn giá trị đúng của \(x\) trong các kết quả A, B, C, D (Xem hình 47, trong đó \(IK // EF\))

A) \(100^\circ \)                         B) \(70^\circ \)  

C) \(80^\circ \)                           D) \(90^\circ \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song tạo ra cặp góc trong cùng phía bù nhau.

- Góc ngoài tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Lời giải chi tiết

Vì \(IK // EF\) suy ra \(\widehat {IKF} + \widehat F = 180^\circ \) (hai góc trong cùng phía)

\(\Rightarrow \widehat F = 180^\circ  - \widehat {IKF} = 180^\circ  - 140^\circ  \)\(\,= 40^\circ \)

Xét \(∆OEF\) ta có góc ngoài tại đỉnh \(E\) bằng \(130^\circ \).

Suy ra: \(\widehat O + \widehat F = 130^\circ \) (tính chất góc ngoài)

\( \Rightarrow \widehat O = 130^\circ  - \widehat F = 130^\circ  - 40^\circ  = 90^\circ \)

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close