Bài 3.66 trang 168 SBT hình học 10

Giải bài 3.66 trang 168 sách bài tập hình học 10. Cho đường thẳng...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng \(\Delta \) có phương trình tham số \(\left\{ \begin{array}{l}x = 5 - \dfrac{1}{2}t\\y =  - 3 + 3t\end{array} \right.\). Một véc tơ chỉ phương của \(\Delta \) có tọa độ là

A. \(\left( { - 1;6} \right)\) 

B. \(\left( {\dfrac{1}{2};3} \right)\) 

C. \(\left( {5; - 3} \right)\) 

D. \(\left( { - 5;3} \right)\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đường thẳng có \(\overrightarrow u \) là VTCP thì cũng nhận \(k\overrightarrow u \) làm VTCP.

Lời giải chi tiết

Đường thẳng có VTCP \(\overrightarrow u  = \left( { - \dfrac{1}{2};3} \right)\) là VTCP.

Khi đó, nó cũng nhận \(2\overrightarrow u  = \left( { - 1;6} \right)\) làm VTCP.

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close