Giải bài 34 trang 92 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho các điểm A, B, O. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Cho các điểm A, B, O. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OA}  - \overrightarrow {OB} \)      

B. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OB}  - \overrightarrow {OA} \)

C. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB} \)

D. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OA} \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc 3 điểm để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Với 3 điểm A, B, O  ta có: \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OB}  - \overrightarrow {OA} \)

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close