Giải bài 33 trang 92 SBT toán 10 - Cánh diều

Cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Cho tứ giác ABCD là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA}  = \overrightarrow {CA} \)

B. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {AD} \)

C. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {CA} \)      

D. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  =  - \overrightarrow {AC} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng quy tắc hình bình hành để tìm câu đúng

Lời giải chi tiết

Xét đáp án A: \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {DA}  =  - \overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AD}  =  - (\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} ) =  - \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {CA} \)  

Chọn A

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close