Bài 3.26 trang 73 SBT đại số 10

Giải bài 3.26 trang 73 sách bài tập đại số 10. Một công ty có...

Quảng cáo

Đề bài

Một công ti có 85 xe chở khách gôm hai loại, xe chở được 4 khách và xe chở được 7 khách. Dùng tất cả số xe đó, tối đa công ti chở một lần được 445 khách. Hỏi công ti đó có mấy xe mỗi loại?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Lời giải chi tiết

Gọi x là số xe 4 chỗ, y là số xe 7 chỗ. Điều kiện: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x \ge 0}\\{y \ge 0}\end{array}} \right.\)

Ta có hệ phương trình.

\(\left\{ \begin{array}{l}x + y = 85\\4x + 7y = 445\end{array} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 50\\y = 35\end{array} \right.\) (thỏa mãn điều kiện của bài toán).

Vậy công ty có 50 xe 4 chỗ và 35 xe 7 chỗ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài