Bài 32.1 trang 44 SBT hóa học 8

Giải bài 32.1 trang 44 sách bài tập hóa học 8. Phát biểu nào sau đây đúng ?...

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Chất chiếm oxi của chất khác là chất oxi hoá.

B. Chất nhường oxi cho chất khác là chất khử.

C. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử.

D. Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự oxi hoá.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Phản ứng oxi hóa - khử Tại đây.

Lời giải chi tiết

Sự tách oxi ra khỏi hợp chất là sự khử.

=> Chọn C.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài