Bài 32.2 Trang 45 SBT hóa học 8

Giải bài 32.2 trang 45 sách bài tập hóa học 8. Thực hiện các thí nghiệm sau : (1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2...

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(2) Cho khí CO qua sắt (III) oxit nung nóng.

(3) Đốt cháy Mg trong bình đựng khí CO2.

(4) Đốt cháy Fe trong bình đựng khí Cl2.

(5) Sục khí SOvào dung dịch NaOH.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. 3.                     B. 4                      

C. 5.                     D. 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình phản ứng , và xem lại lí thuyết về Phản ứng oxi hóa - khử Tại đây.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}(1)\,\,C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\\(2)\,\,3CO + F{e_2}{O_3} \to 2Fe + 3C{O_2}\\(3)\,\,2Mg + C{O_2} \to 2MgO + C\\(4)\,\,2Fe + 3C{l_2} \to 2FeC{l_3}\\(5)\,\,2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\end{array}\)

Đó là các thí nghiệm (2), (3), (4).

=> Chọn A.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài