Bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 65 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3.2 phần bài tập bổ sung trang 65 sách bài tập toán 9. Cho hai đường thẳng d1 và d2 xác định bởi các hàm số bậc nhất sau: y = 0,5x - 3...

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường thẳng \({(d_1)}\) và \({(d_2)}\) xác định bởi các hàm số bậc nhất sau: 

\(y = 0,5x - 3\)  \(({d_1})\); \(y = -1,5x + 5 \)  \(({d_2})\) 

Đường thẳng  \({(d_1)}\) và đường thẳng  \({(d_2)}\) cắt nhau tại điểm :

(A) (\(  2;- 2\));    (B)  (\( 4; - 1\));

(C) (\( - 2;-4\));   (D) (\( 8; 1\)).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét đường thẳng (\({d_1}\)): \(y = {a_1}x + {b_1}\) và đường thẳng (\({d_2}\)): \(y = {a_2}x + {b_2}\) 

Để tìm giao điểm giữa hai đường thẳng ta xét phương trình hoành độ giao điểm:

\({a_1}x + {b_1} = {a_2}x + {b_2}\).

Tìm \(x_0\) là nghiệm của phương trình trên và thay vào một trong hai phương trình đường thẳng để tìm \(y_0\). Vậy (\(x_0; y_0\)) là giao điểm cần tìm.

Lời giải chi tiết

Xét phương trình hoành độ giao điểm của \({(d_1)}\) và \({(d_2)}\): 

\(\begin{array}{l}
0,5x - 3 = - 1,5x + 5\\
\Leftrightarrow 2x = 8\\
\Leftrightarrow x = 4
\end{array}\)

Thay \(x = 4\) vào hàm số \(y = 0,5x - 3,\) ta có: \(y = 0,5.4 - 3 =  - 1\).

Vậy giao điểm của hai đường thẳng là: \(B ( 4; - 1).\) Đáp án (B).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài