Giải bài 31,32,33,34,35 trang 165 SBT Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 165 sách bài tập Sinh học 10: Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố đại lượng ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 31

31. Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố đại lượng ?

A. C, O.

B. Mn.

C. P. 

D. N.

Phương pháp:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải:

Mn không phải là nguyên tố đại lượng. 

Chọn B

Câu 32

32. Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố vi lượng ?

A. Zn.

B. Mo.

C. Mg.

D. Cu.

Phương pháp:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải:

Mg không phải là nguyên tố vi lượng. 

Chọn C

Câu 33

33. Các chất nào sau đây có khả năng ức chế sinh trưởng của vi sinh vật gây bệnh ?

A. Cồn Êtilic.

B. Axit Lactic.

C. Phênol.

D. Cả A, B và C

Phương pháp:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải:

Cả 3 chất trên đều có khả năng ức chế sinh trưởng của vi sinh vật gây bệnh. 

Chọn D

Câu 34

34. Điều nào sau đây không đúng khi nói về các chất sát trùng như cồn Êtilic. Phênol, các Halôgen (Iôt, Clo, Brôm và Fluo) ?

A. Có khả năng ức chế và giết vi sinh vật gây bệnh.

B. Ức chế vi sinh vật gây bệnh một cách không chọn lọc.

C. Ức chế vi sinh vật gây bệnh một cách chọn lọc.

D. Ở nồng độ thấp thì ức chế, ở nồng độ cao thì tiêu diệt.

Phương pháp:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải:

Các chất sát trùng như cồn Êtilic. Phênol, các Halôgen (Iôt, Clo, Brôm và Fluo) không ức chế vi sinh vật gây bệnh một cách chọn lọc. 

Chọn C

Câu 35

35. Trong các chất sau đây, chất nào là chất kháng sinh ?

A. Cồn Êtilic.

B. Axit Lactic.

C. Pênixilin.

D. Phênol.

Phương pháp:

Xem lại Chất hóa học

Lời giải:

Pênixilin là chất kháng sinh.

Chọn C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập trắc nghiệm trang 159
Gửi bài