Bài 30 trang 102 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 102 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 25 (a//b). Tính số đo góc O.

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình \(25\) \((a//b)\). Tính số đo góc \(\widehat O.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Một đường thẳng song song với một trong hai đường thẳng song song thì song song với đường thẳng còn lại.

- Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song tạo ra cặp góc so le trong bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Qua \(O\) vẽ đường thẳng \(c\) song song với \(a\) thì \(c\) cũng song song với \(b\) (xem bài \(28\)).

Ta có \(\widehat O = \widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}}\)

Vì \(c//a\) suy ra \(\widehat {{O_1}} = \widehat A = {60^o}\) (hai góc so le trong).

Vì \(c//b\) suy ra \(\widehat {{O_2}} = \widehat B = {45^o}\) (hai góc so le trong).

Vậy \(\widehat O = \widehat {{O_1}} + \widehat {{O_2}} = {60^o} + {45^o} = {105^o}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài