Bài 28 trang 101 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 28 trang 101 VBT toán 7 tập 1. a) Vẽ a//b...

Quảng cáo

Đề bài

a) Vẽ \(a//b.\)

b) Vẽ \(c//a.\) Hỏi \(c\) có song song với \(b\) không? Vì sao?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

- Tiên đề Ơclit: Đi qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ \(a // b\)

b) Vẽ \(c //a\)

Giả sử \(b\) không song song với \(c\) thì \(b\) cắt \(c\) tại một điểm \(O\) nào đó. Khi đó qua \(O\) ta có thể vẽ được hai đường thẳng \(b\) và \(c\) cùng song song với \(a\). Điều đó trái với tiên đề Ơclit về đường thẳng song song.

Vậy \(b // c.\)

c ) Phát biểu tính chất sau bằng lời:

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài