Bài 29 trang 101 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 29 trang 101 VBT toán 7 tập 1. Xem hình 24. a)Vì sao a// b? b)Tính số đo góc C.

Quảng cáo

Đề bài

 Xem hình \(24\): 

a) Vì sao \(a // b?\)

b) Tính số đo góc \(C.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

+ Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song tạo ra cặp góc trong cùng phía bù nhau. 

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(a\bot AB\) và \(b\bot AB\) nên \(a // b\)

b) Vì \(a//b\) nên ta có:

\(\widehat C + \widehat D = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía)

\(\Rightarrow \widehat C = {180^0} - \widehat D =180^o-120^o= {60^0}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài