Bài 26 trang 100 Vở bài tập toán 7 tập 1

Giải bài 26 trang 100 VBT toán 7 tập 1. Tại sao sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thì suy ra được tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thì suy ra được tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai đường thẳng \(a,b\) cắt đường thẳng \(c\) và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau, hoặc một cặp góc trong cùng phía bù nhau) thì \(a\) song song \(b\).

Lời giải chi tiết

Xem hình \(20\).

Biết \(a\bot c\) và \(b \bot c\), ta phải suy ra \(a//b\).

Ta suy luận như sau:

\(c\) cắt \(a,b\); trong các góc tạo thành có cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng \(90^o\)). Vậy theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thì \(a//b\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài