Giải bài 3 trang 80 SBT Sinh học 10 (BT)

Giải bài 3 trang 80 SBT Sinh học 10: Cho hình vẽ sau: Chú thích những từ thích hợp thay cho a, b và c. Sự giống nhau giữa các liên kết ở vị trí 1, 2, 3, 4? Sự khác nhau giữa liên kết 1 và 3? Ý nghĩa của nó?

Đề bài

 Cho hình vẽ sau:

Chú thích những từ thích hợp thay cho a, b và c.

Sự giống nhau giữa các liên kết ở vị trí 1, 2, 3, 4?

Sự khác nhau giữa liên kết 1 và 3? Ý nghĩa của nó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

Lời giải chi tiết

- Chú thích :

a : 2 nhóm Phôtphat cao năng.

b : Bazơ Nitơ.

c : Đường Ribôzơ.

- Cả 4 liên kết trên đều là liên kết cộng hoá trị.

- Sự khác nhau giữa liên kết 1 và 3:

+ Liên kết 1 là liên kết giữa 2 nhóm phôtphat cao năng đều mang điện tích âm nên đẩy nhau làm cho liên kết này dễ bị phá vỡ, giải phóng năng lượng.

+ Liên kết 3 là liên kết giữa nhóm phôtphat và nhóm - CH2 nên không đẩy nhau, khó bị phá vỡ hơn. Đó là liên kết bình thường, có năng lượng thấp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 79
Gửi bài