Bài 3 trang 156 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 156 sách bài tập toán 9. Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối mỗi ô ở cột trái với mỗi ô ở cột phải để được khẳng định đúng: 

(1)Tập hợp các điểm có khoảng cách đến điểm \(O\) cố định bằng \(3cm\)

(4) có khoảng cách đến điểm \(O\) nhỏ hơn hoặc bằng \(3cm.\)

(2)Đường tròn tâm \(O\) bán kính \(3cm\) gồm tất cả những điểm

(5) cách điểm \(O\) một khoảng bằng \(3cm.\)

(3)  Hình tròn tâm \(O\) bán kính \(3cm\) gồm tất cả những điểm

(6) là đường tròn tâm \(O\) bán kính \(3cm.\)

 

(7) có khoảng cách đến điểm O lớn hơn 3cm.

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đường tròn là tập hợp các điểm cách điểm O cố định một khoảng bằng R không đổi (\(R>0\)), O gọi là tâm và R là bán kính.

Lời giải chi tiết

(1)   nối  với (6)

(2)   nối với (5)

(3)    nối với (4).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close