Bài 8 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 8 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình vuông \(ABCD\), \(O\) là giao điểm của hai đường chéo, \(OA = \sqrt 2 \)cm. Vẽ đường tròn tâm \(A\) bán kính \(2cm.\)

Trong năm điểm \(A, B, C, D, O,\) điểm nào nằm trên đường tròn? 

Điểm nào nằm trong đường tròn? Điểm nào nằm ngoài đường tròn? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn xác định vị trí của điểm M đối với đường tròn \((O; R)\) ta so sánh \(OM\) với bán kính \(R\).

\(OM <R\) thì \(M\) nằm bên trong đường tròn.

\(OM = R\) thì \(M\) nằm bên trên đường tròn.

\(OM >R\) thì \(M\) nằm bên ngoài đường tròn.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

\(OA = \sqrt 2  < 2\) nên điểm \(O\) và \(A\) nằm trong \(( A; 2)\)

\(AB = 2\) nên điểm \(B\) nằm trên \((A ; 2)\)

\(AD = 2\) nên điểm \(D\) nằm trên \((A ; 2)\)

Xét tam giác ABC vuông tại B, theo định lý Pytago ta có: 

\(A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} \)\(= {2^2} + {2^2} = 8 \Rightarrow AC = 2\sqrt 2 \)

Vì \(AC = 2\sqrt 2  > 2\) nên điểm \(C\) nằm ngoài \((A; 2).\)

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 157 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 9 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ đường tròn (O) có đường kính BC, nó cắt các cạnh AB, AC...

 • Bài 10 trang 157 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 10 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:...

 • Bài 11 trang 158 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 11 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho hình vuông ABCD. Chứng minh rằng bốn đỉnh của hình vuông cùng năm trên một đường tròn. Hãy chỉ ra vị trí của tâm đường tròn đó...

 • Bài 12 trang 158 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 12 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt đường tròn ở D. Vì sao AD là đường kính của đường tròn (O)...

 • Bài 13* trang 158 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 13* trang 158 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close