Bài 10 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 10 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:...

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác đều \(ABC\) cạnh bằng \(3cm\). Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\) bằng:  

\((A)\,2\sqrt 3 \,cm;\) 

\((B)\, 2cm;\)

\((C)\,\sqrt 3 \,cm;\)

\((D)\,\sqrt 2 \,cm;\)

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất tam giác đều và tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) thì \(AB=BC.\sin \widehat C\) 

Lời giải chi tiết

Vì \(O\) là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\) nên \(O\) là giao điểm của ba đường trung trực trong tam giác \(ABC.\)

Kẻ \(AH \bot BC\), ta có: \(O \in AH\).

Trong tam giác vuông \(ABH\), ta có:

\(AH = AB.\sin \widehat B = 3.\sin 60^\circ  = \dfrac{{3\sqrt 3 }}{ 2}\)

Vì tam giác \(ABC\) đều nên \(AH\) là đường cao cũng đồng thời là trung tuyến và O cũng là trọng tâm của tam giác ABC. Khi đó: 

\(OA = \dfrac{2}{3}AH = \dfrac{2}{3}.\dfrac{{3\sqrt 3 }}{2} = \sqrt 3 \) cm.

Vậy bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\) là: \(AO=\sqrt 3 \) cm.

Vậy chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

 • Bài 11 trang 158 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 11 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho hình vuông ABCD. Chứng minh rằng bốn đỉnh của hình vuông cùng năm trên một đường tròn. Hãy chỉ ra vị trí của tâm đường tròn đó...

 • Bài 12 trang 158 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 12 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho tam giác ABC cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt đường tròn ở D. Vì sao AD là đường kính của đường tròn (O)...

 • Bài 13* trang 158 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 13* trang 158 sách bài tập toán 9. Tam giác ABC cân tại A, BC = 12cm, đường cao AH = 4cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

 • Bài 14* trang 158 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 14* trang 158 sách bài tập toán 9. Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm bên ngoài đường tròn. Dựng đường kính COD sao cho AC = BD...

 • Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 158 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 158 sách bài tập toán 9. Xét tính đúng – sai của mỗi khẳng định sau: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O)...

Quảng cáo
close