Bài 6 trang 157 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 6 trang 157 sách bài tập toán 9. Quan sát hình lọ hoa trên giấy kẻ ô vuông rồi vẽ hình đó vào vở...

Quảng cáo

Đề bài

a) Quan sát hình lọ hoa trên giấy kẻ ô vuông (h.71) rồi vẽ hình đó vào vở.

b)  Quan sát đường xoắn ốc trên hình 72 rồi vẽ lại hình đó vào vở. Tính bán kính của các cung tròn tâm \(B, C, D, A\) biết cạnh hình vuông \(ABCD\) bằng 1 đơn vị dài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đường tròn là tập hợp các điểm cách điểm \(O\) cố định một khoảng bằng \(R\) không đổi (\(R>0\)), \(O\) gọi là tâm và \(R\) là bán kính.

+ Phải xác định tâm và bán kính các cung tròn có trong hình. 

Lời giải chi tiết

a) Hình a

b) Hình b

Cung tròn tâm B có bán kính bằng 1.

Cung tròn tâm C có bán kính bằng 2. 

Cung tròn tâm D có bán kính bằng 3.

Cung tròn tâm A có bán kính bằng 4.

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 157 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 7 trang 157 sách bài tập toán 9. Có một chi tiết máy (mà đường viền ngoài là đường tròn) bị gãy....

 • Bài 8 trang 157 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 8 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho hình vuông ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo...

 • Bài 9 trang 157 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 9 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho tam giác nhọn ABC. Vẽ đường tròn (O) có đường kính BC, nó cắt các cạnh AB, AC...

 • Bài 10 trang 157 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 10 trang 157 sách bài tập toán 9. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 3cm. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng:...

 • Bài 11 trang 158 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 11 trang 158 sách bài tập toán 9. Cho hình vuông ABCD. Chứng minh rằng bốn đỉnh của hình vuông cùng năm trên một đường tròn. Hãy chỉ ra vị trí của tâm đường tròn đó...

Quảng cáo
close