Bài 2.9 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.9 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Dùng 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 để lập ra các số điện thoại có 7 chữ số...

Quảng cáo

Đề bài

Dùng \(10\) chữ số \(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\) để lập ra các số điện thoại có \(7\) chữ số. Khi đó, số các số điện thoại đầu \(8\) là số lẻ là:

A. \(5.{10}^5\)                      B. \(5.{10}^6\)

C. \(2.{10}^6\)                      D. \({10}^7\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

“Lập ra số điện thoại có \(7\) chữ số với số đầu là \(8\) và là số lẻ” là công việc hoàn thành bởi bảy lần chọn liên tiếp nên bài toán sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Số đầu là \(8\) có \(1\) cách chọn

Số điện thoại là số lẻ nên số cuối có \(5\) cách chọn \(1, 3, 5, 7, 9\)

Năm số ở giữa mỗi số có \(10\) cách chọn

Vậy số điện thoại có \(7\) chữ số đầu \(8\) và là số lẻ là \(1.{10}^5.5=5.{10}^5\).

Đáp án: A.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close