Bài 2.10 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.10 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một lớp có 40 học sinh, đăng kí chơi ít nhất một trong hai môn thể thao bóng đá và cầu lông.Có 30 em đăng kí môn bóng đá, 25 em đăng kí môn cầu lông.

Quảng cáo

Đề bài

Sắp xếp \(5\) học sinh lớp A và \(5\) học sinh lớp B vào hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy \(5\) ghế sao cho \(2\) học sinh ngồi đối diện nhau thì khác lớp. Khi đó số cách xếp là:

A. \(460000\)          B. \(460500\)

C. \(460800\)          D. \(460900\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài toán sử dụng quy tắc nhân vì “Sắp xếp \(10\) người vào ghế” là công việc hoàn thành bởi \(10\) lần chọn liên tiếp.

Lời giải chi tiết

Học sinh đầu tiên giả sử đó là học sinh lớp A có \(10\) cách chọn ghế, sau đó có \(5\) cách chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Tiếp đến học sinh thứ hai của lớp A có \(8\) cách chọn ghế, sau đó có \(4\) cách để chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Tiếp đến học sinh thứ ba của lớp A có \(6\) cách chọn ghế, sau đó có \(3\) cách để chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Tiếp đến học sinh thứ tư của lớp A có \(4\) cách chọn ghế, sau đó có \(2\) cách để chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Tiếp đến học sinh thứ năm của lớp A có \(2\) cách chọn ghế, sau đó có \(1\) cách để chọn ra một học sinh lớp B ngồi vào ghế đối diện.

Ta có số cách sắp xếp là: \(10.5.8.4.6.3.4.2.2.1=460800\) cách

Đáp án: C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close