Bài 2.11 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.11 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Dùng 10 chữ số từ 0 đến 9 và 26 chữ cái từ A đến Z để lập mật khẩu gồm 6 kí tự...

Quảng cáo

Đề bài

Dùng \(10\) chữ số từ \(0\) đến \(9\) và \(26\) chữ cái từ A đến Z để lập mật khẩu gồm \(6\) kí tự trong đó có ít nhất một kí tự là chữ cái thì số mật khẩu được lập là

A. \({26}^6-{10}^6\)           B. \({36}^6-{26}^6\)

C. \({36}^6-{10}^6\)           D. \({26}^6\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đề bài yêu cầu tìm số lượng mật khẩu lập được gồm \(6\) kí tự và có ít nhất một kí tự là chữ cái. Thay vì đi tìm trực tiếp ta sẽ tìm gián tiếp. Ta sẽ lấy “số tất cả mật khẩu gồm \(6\) kí tự” \(-\) “số mật khẩu gồm \(6\) kí tự đều là chữ số”.

- Sử dụng quy tắc nhân vì “số tất cả mật khẩu gồm \(6\) kí tự” và “số mật khẩu gồm \(6\) kí tự đều là chữ số” là công việc được hoàn thành bởi sáu lần chọn liên tiếp.

Lời giải chi tiết

Số tất cả mật khẩu gồm \(6\) kí tự là \({36}^6\)

Số mật khẩu gồm \(6\) kí tự đều là chữ số là \(10^6\)

Vậy số mật khẩu gồm \(6\) kí tự chứa ít nhất một kí tự là chữ cái là \({36}^6-{10}^6\)

Đáp án: C.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài