Bài 2.7 trang 73 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 2.7 trang 73 sách bài tập đại số và giải tích 11. Một người vào cửa hàng ăn...

Quảng cáo

Đề bài

Một người vào cửa hàng ăn. Người đó muốn chọn thực đơn gồm một món ăn trong \(10\) món, một loại hoa quả tráng miệng trong \(5\) loại hoa quả và một loại nước uống trong \(4\) loại nước uống. Hỏi có bao nhiêu cách chọn thực đơn của bữa ăn ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc nhân: Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có \(m\) cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có \(n\) cách thực hiện hành động thứ hai thì có \(m.n\) cách hoàn thành công việc.

Chọn thực đơn gồm một món ăn, một loại hoa quả tráng miệng và một loại nước uống” là công việc được hoàn thành bởi ba hành động liên tiếp là chọn một món ăn, chọn một loại hoa quả tráng miệng, chọn một loại nước uống.

Do đó bài toán sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Có \(10\) cách chọn món ăn.

Có \(5\) cách chọn hoa quả tráng miệng.

Có \(4\) cách chọn nước uống.

Theo quy tắc nhân, có \(10.5.4 = 200\) cách chọn thực đơn.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close