Bài 29 trang 107 SBT toán 9 tập 1

Giải bài 29 trang 107 sách bài tập toán 9. Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:...sin32..cos58...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét quan hệ giữa hai góc trong mỗi biểu thức rồi tính:

LG a

\(\dfrac{{\sin 32^\circ }}{{\cos 58^\circ }};\)

Phương pháp giải:

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Với hai góc \(\alpha ,\beta \) sao cho  \(\alpha  + \beta  = 90^\circ \)

Ta có: \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\) \(\sin \beta  = \cos \alpha ;\)\(\tan \alpha  = \cot \beta ;\) \(\tan \beta  = \cot \alpha. \) 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(32^\circ  + 58^\circ  = 90^\circ \)

Suy ra: \(\sin 32^\circ  = \cos 58^\circ .\) Vậy \(\dfrac{{\sin 32^\circ }}{{\cos 58^\circ }} =\dfrac{{\cos 58^\circ }}{{\cos 58^\circ }}= 1.\)

LG b

\(tg76^\circ  - \cot g14^\circ \).   

Phương pháp giải:

Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

Với hai góc \(\alpha ,\beta \) sao cho  \(\alpha  + \beta  = 90^\circ \)

Ta có: \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\) \(\sin \beta  = \cos \alpha ;\)\(\tan \alpha  = \cot \beta ;\) \(\tan \beta  = \cot \alpha. \) 

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(76^\circ  + 14^\circ  = 90^\circ \)

Suy ra: \(tg76^\circ  = cot g14^\circ .\)

Vậy \(tg76^\circ  - cot g14^\circ =cot g14^\circ -cot g14^\circ  = 0.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 30 trang 107 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 30 trang 107 sách bài tập toán 9. Đường cao MQ của tam giác vuông MNP chia cạnh huyền NP thành hai đoạn NQ = 3, PQ = 6. Hãy so sánh cotgN và cotgP. Tỉ số nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

 • Bài 31 trang 108 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 31 trang 108 sách bài tập toán 9. Cạnh góc vuông kề với góc 60 của một tam giác vuông bằng 3. Sử dụng bằng lượng giác của các góc đặc biệt, hãy tìm cạnh huyền và cạnh góc vuông còn lại (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư).

 • Bài 32 trang 108 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 32 trang 108 sách bài tập toán 9. Đường cao BD của tam giác nhọn ABC bằng 6, đoạn thẳng AD = 5.

 • Bài 33 trang 108 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 33 trang 108 sách bài tập toán 9. Hãy tìm sin a, tg a, cotg a

 • Bài 34 trang 108 SBT toán 9 tập 1

  Giải bài 34 trang 108 sách bài tập toán 9. Hãy tìm sin a, cos a (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) nếu biết:

Quảng cáo
list
close
Gửi bài