Bài 27.9 Trang 39 SBT hóa học 8

Giải bài 27.9 Trang 39 sách bài tập hóa học 8. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là

Quảng cáo

Đề bài

Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất là

A. 0,252 tấn.          B. 0,378 tấn.            

C. 0,504 tấn.          D. 0,606 tấn.

(Biết hiệu suất phản ứng là 100%).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tính khối lượng \(CaC{O_3}\) trong 1 tấn đá vôi

+) PTHH: \(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

+) Tính theo PTHH => lượng vôi sống thu được.

Lời giải chi tiết

Khối lượng \(CaC{O_3}\) trong 1 tấn đá vôi là

\(\dfrac{{1 \times 90}}{{100}} = 0,9\,\,(tấn)\)

Phương trình nhiệt phân 

\(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2} \uparrow \)

100 tấn  \( \to \)      56 tấn 

0,9 tấn   \(\to \)        x tấn 

\(\dfrac{{0,9 \times 56}}{{100}} = 0,504\,\,({tan})\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải